Connect with us

Hi, what are you looking for?

Χωρίς κατηγορία

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

                                             1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

                                             2. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: ΙΔΡΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στις 15/02/2022 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/minlab/?p=5611 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαβούλευση  επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»,  όπου στο Μέρος Γ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και συγκεκριμένα στα άρθρα 45, 46 και 47 γίνεται αναφορά στη μελλοντική Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων.

Στα άρθρα αυτά προτείνεται:

1. Η Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων.

Θεωρούμε ότι ο τίτλος χώρος φύλαξης βρεφών του άρθρου θα πρέπει να αλλάξει γιατί τα παιδιά 6 μηνών έως 2,5 ετών δεν χρειάζονται μόνο φύλαξη αλλά αγωγή και εκπαίδευση. Τα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ολόπλευρη σωματική νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη τους και τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους.

Ένας χώρος που προορίζεται για να φιλοξενήσει παιδιά σε καμία περίπτωση δεν είναι χώρος αποθήκευσης παιδιών που έχουν ανάγκη μόνο να τα προσέχουν και να φροντίζουν τις οργανικές τους ανάγκες. Οι ανάγκες των βρεφών ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών δεν είναι μόνο η φύλαξη, η φροντίδα και η διατροφή. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν ανάγκη από αγωγή και εκπαίδευση, η οποία δίδεται μέσα από την ανάπτυξη καθημερινών παιδαγωγικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων καθώς και από ποικίλα ερεθίσματα για την ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Τα παιδιά που δεν λαμβάνουν την κατάλληλη αγωγή και εκπαίδευση κατά την προσχολική ηλικία είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δυσκολίες.

Προτείνουμε τη διαγραφή του συγκεκριμένου τίτλου και την αντικατάστασή του με τον τίτλο:  Δημιουργία Βρεφικών Σταθμών εντός επιχειρήσεων.

2. Στελέχωση των χώρων αυτών.

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 45 αλλά και στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 αναφέρεται ότι η στελέχωση των χώρων αυτών θα γίνει από Βρεφονηπιοκόμους ή Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμους ή επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων.

Η αγωγή και η φροντίδα στην πρώιμη παιδική ηλικία 0 – 4 ετών, είναι έργο αποκλειστικά των Βρεφονηπιοκόμων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα (αριθ. 523 ΦΕΚ Α΄ 203/24-12-91), όπως προβλέπουν οι διατάξεις του Ν. 1404/1983, άρθρο 25, παρ. 2 εδ. (γ) (ΦΕΚ Α΄ 173/24-11-1983) και των  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων των ΕΠΑΛ, ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ, ΙΕΚ και ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ επίσης με κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα (Υ.Α. τροποποίηση Γ2β/οικ.1570/99 (ΦΕΚ Β΄ 749/19-05-1999) και Π2β/οικ. 2808/97 (ΦΕΚ Β΄ 645/31-07-1997) γιατί είναι αυτοί που έχουν τα κατάλληλα προσόντα, γνώσεις και εκπαίδευση για να μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξή τους.

Προτείνουμε να σβηστεί παντελώς η φράση «ή επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων» διότι θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν συναφείς ειδικότητες και κατά συνέπεια είναι επικίνδυνο να ασκείται η φροντίδα, αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 6 μηνών έως 2,5 ετών από μη σχετικές ειδικότητες που δεν γνωρίζουν το αντικείμενο επειδή κάποιοι τις θεωρούν αυθαίρετα σχετικές.

3. Οργάνωση και Λειτουργία.

Στα άρθρα 46 και 47 όσον αφορά την οργάνωση και λειτουργία των χώρων αυτών δεν αναφέρονται πουθενά αναλυτικά οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους και οι απαραίτητες προδιαγραφές για την φιλοξενία βρεφών που ισχύουν κατά την ίδρυση ιδιωτικών και δημοτικών παιδικών σταθμών που είναι σημαντικές για την προστασία,  υγεία, και ασφάλεια παιδιών και εργαζομένων  καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας τους στο διάστημα παραμονής των βρεφών.

Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα. Υ.Α. Δ22/οικ. 11828/293/04-04-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1157/4-4-2017).

Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων. Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ Α΄ 141/28-09-2017).

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ                                                                               ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ                  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΤΣΟΥΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                                                               ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

You May Also Like

Χωρίς κατηγορία

Μαθητής – καθηγητής μια ανεκμετάλλευτη σχέση; Για να μπορέσουν οι καθηγητές να αναδειχθούν σε παιδαγωγούς, για τους εφήβους μαθητές, θα πρέπει να φροντίσουν να...

Εκπαιδευτικά

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης προσφέρει σε όλους τους ενδιαφερόμενους εντελώς ΔΩΡΕΑΝ επιμορφωτικά σεμινάρια σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα! Σεμινάρια Νέων Τεχνολογιών –Marketing – Λογιστικής Εισαγωγή...

Χωρίς κατηγορία

Μπορούν τα μωρά να καταλάβουν πότε απευθυνόμαστε σε αυτά; Oταν μιλάμε στα μωρά, συνειρμικά προσαρμόζουμε τον λόγο μας σε έναν πολύ συγκεκριμένο και διακριτικό...

Featured

Για να δείτε την επαγγελματική μονογραφία της ειδικότητας των βοηθών βρεφονηπιοκόμων πιέστε εδώ Για να κατεβάσετε το αρχείο power point που αναφέρεται στην ειδικότητα...

Copyright © 2020 ZoxPress Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.